Czy można zrobic puchar Afryki oraz Copa America zeby turniej zaczynał sie od gry w Grupach?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Czy można zrobic puchar Afryki oraz Copa America zeby turniej zaczynał sie od gry w Grupach?

zibi735
Witam.Czy można zrobić taką łatkę ,żeby Puchar Afryki i Copa America zaczynały się od gry w grupach a nie od razu od gry Pucharowej ? Pozdrawiam